fbpx

De huidige en nieuwe kleineondernemersregeling (KOR)

Ben je als beginnend ondernemer of zzp’er btw-plichtig en moet je op jaarbasis minder dan €1883 btw afdragen? Dan heb je waarschijnlijk recht op de kleineondernemersregeling (de KOR). Je kunt door die regeling (soms een deel van) de afgedragen btw terugvragen. Deze regeling wordt vanaf 2020 op de schop gegooid voor een nieuwe regeling. In dit artikel lees je voor wie de KOR is, hoe het precies werkt, hoe, waar en wanneer je het moet toepassen. Tot slot informeren we je over de nieuwe regeling.


Voor wie is de KOR?

De KOR is niet voor alle ondernemers. Volgens de Belastingdienst zijn dit de voorwaarden waaraan je moet voldoen:

  • Je hebt een eenmanszaak of uw onderneming is een samenwerkingsverband van natuurlijke personen, zoals een maatschap of een vennootschap onder firma (vof).
  • Je onderneming is in Nederland gevestigd.
  • Je moet in een jaar na aftrek van de voorbelasting minder dan €1.883  aan btw betalen.
  • Je voldoet aan uw administratieve verplichtingen voor de btw.

Let op: de KOR is dus niet voor stichtingen, rechtspersonen of zzp’ers die alleen maar werkzaamheden verrichten die sowieso al btw-vrijgesteld zijn.

 

Hoeveel geld kan ik terugkrijgen via de KOR?

Je krijgt de btw gedeeltelijk terug als je onder de €1883 zit maar boven de €1345 en je krijgt de btw volledig terug als je onder de €1345 zit. Het bedrag waar we het over hebben is het bedrag aan gefactureerde btw min de voorbelasting.

In de tabel zie je precies hoe het zit.

Meer dan €1883 Je komt niet in aanmerking voor de KOR
Tussen de €1883 en €1345 2,5 x (€ 1.883 – (btw-bedrag van vraag 5a van de aangifte – voorbelasting van vraag 5b van de aangifte))
Minder dan €1345 De vermindering is gelijk aan het te betalen btw-bedrag. Je hoeft geen btw te betalen (maar u moet wel aangifte doen)
Minder dan €0

(Dus helemaal geen btw afgedragen)

Als je nooit btw hebt gefactureerd valt dat onder € 0 of minder en krijg je geen vermindering. De vermindering kan nooit hoger zijn dan de btw die je hebt betaald. Als je de KOR toepast, kun je dus geen btw-teruggaaf krijgen.


Let op:
als je deels btw-belaste en deels btw-onbelaste werkzaamheden verricht moet je de voorbelasting (door jou betaalde btw over inkoop goederen en diensten) naar rato corrigeren in de boekhouding. Je mag dan niet de volledige afgedragen btw meerekenen maar een percentage hiervan. Je zit daarom sneller aan de grens van de KOR. Wordt dit te ingewikkeld? Vraag ons of je eigen boekhouder dan om hulp.

 

Laat geen geld liggen!

Wanneer je in december ontdekt dat je net niet in aanmerking komt voor de volledige vermindering, bijvoorbeeld doordat je op €1400 btw zit, dan kun je ervoor kiezen om een uitgave, die je misschien gepland had voor het nieuwe jaar, toch nog te doen in december. Let op: dit moet dan wel een zakelijke uitgave zijn die belast is met voldoende btw om jouw btw-bedrag voldoende omlaag te brengen. Extra uit eten gaan met een zakelijke relatie heeft bijvoorbeeld dus geen zin.

Wil je dit nog meer uitgelegd krijgen in detail met rekenvoorbeelden erbij? Download dan de brochure over de KOR van de Belastingdienst.

 

Hoe pas ik de KOR toe?

Meestal verwerk je de KOR in de laatste btw-aangifte van het jaar of in de eerste aangifte van het nieuwe jaar. Dit is ook het handigst omdat je dan precies ziet wat de ‘stand’ van je btw is van alle vier de kwartalen. Je kunt de vermindering ook per maand of per kwartaal doorvoeren door een voorlopige vermindering in te vullen. Let er dan wel op dat je dit in de laatste aangifte van het kwartaal toch weer moet bijstellen. We raden de meeste ondernemers daarom aan om dit jaarlijks te doen.

 

Nieuwe regeling vanaf 2020

De overheid wil de kleine ondernemer met minder administratieve rompslomp opzadelen en heeft daarom een nieuwe vorm bedacht voor de KOR. Waar nu gekeken wordt naar de afgedragen btw, draait het vanaf 2020 om de gehele omzet. Wanneer je als ondernemer minder dan €20.000 aan omzet hebt, heb je recht op vrijstelling van omzetbelasting (btw). Je hoeft geen btw af te dragen, factureert geen btw en bent vrijgesteld van alle administratieve verplichtingen. Let op: je bent daarmee ook een aftrekpost kwijt. De regeling is alleen bedoeld voor goederen of diensten in Nederland. De nieuwe KOR is overigens vrijwillig, je kunt er dus ook voor kiezen om de regeling niet toe te passen.

 

Wanneer pas ik de nieuwe KOR toe?

Voor alles wat nog over 2019 gaat, pas je de oude KOR toe (zelfs al doe je de btw-aangifte over het vierde kwartaal dus pas in januari). Pas vanaf 2020 pas je de nieuwe KOR toe.

Je kunt de nieuwe KOR toepassen vanaf de eerste btw-aangifte van 2020. Dat zal voor de meeste ondernemers het eerste kwartaal zijn. Je aanmelding hiervoor moet uiterlijk vier weken voor de ingangsdatum binnen zijn bij de Belastingdienst.

Wanneer je deelneemt aan de huidige KOR en dus geen administratieve verplichtingen hebt, ga je automatisch over naar de nieuwe regeling.

Je kunt de nieuwe KOR pas toepassen nadat de Belastingdienst je dat schriftelijk heeft bevestigd. Meer informatie over de nieuwe KOR vind je op de website van de Belastingdienst.

 

Weten waar je aan toe bent

Het is belangrijk dat je als ondernemer weet hoeveel geld je moet reserveren voor de Belastingdienst maar dit wordt met de ingang van de KOR nog belangrijker. Je kunt immers pas inschatten of je gebruik wil maken van de KOR en zijn bijbehorende vrijstelling, als je weet hoeveel omzet je precies gemaakt hebt. Voor ondernemers die maandelijks op de hoogte gehouden willen worden van hun omzet, winst, uitgaven en te betalen belasting, hebben wij online tool Bereken Je Belasting ontworpen. We richten de tool eenmalig telefonisch in en jij krijgt een maandelijks rapport met de stand van zaken. Zo kun je optimaal gebruik maken van aftrekposten zoals startersaftrek, zelfstandigenaftrek of de KOR. In de berekening nemen we alle aspecten van jouw situatie mee. Zo kijken we bijvoorbeeld naar je gezinssituatie en of je wel of geen koophuis hebt. Met deze tool kom je nooit voor onverwachte verrassingen te staan.

Heb je vragen, wil je advies of ben je geïnteresseerd in een van onze pakketten? Neem dan contact met ons op.