fbpx

Hoe werkt de zelfstandigenaftrek?

Wanneer je een eigen bedrijf hebt en je hier actief mee bezighoudt, is de kans groot dat je in aanmerking komt voor diverse aftrekposten. Eén van de belangrijkste hiervan is de zelfstandigenaftrek. Samen met de startersaftrek maakt deze aftrekpost deel uit van de ondernemersaftrek. De zelfstandigenaftrek kun je in mindering brengen op je brutowinst en zorgt er daardoor voor dat je minder inkomstenbelasting hoeft te betalen.

De huidige zelfstandigenaftrek is in 2020 vastgesteld op €7.030. Dit bedrag is (helaas) vanaf 2020 naar beneden bijgesteld om minder ongelijkheid tussen ondernemers en mensen met een loondienstbaan te krijgen. Wel wordt het gecompenseerd door met een hogere arbeidskorting en heffingskorting.

De zelfstandigenaftrek mag je aftrekken van je brutowinst indien je ervoor in aanmerking komt. Ben jij zojuist of in de afgelopen drie jaar gestart als ondernemer? Dan kun je zeer waarschijnlijk ook nog de startersaftrek aan dit bedrag toevoegen.

Om in aanmerking te komen voor de zelfstandigenaftrek moet je in het kort aan drie voorwaarden voldoen.

  • Je voldoet aan het urencriterium van 1225 uur
  • De belastingdienst ziet jou als ondernemer
  • Je hebt aan het begin van het kalenderjaar nog niet de AOW-leeftijd bereikt

In dit artikel informeren we je uitgebreid over de eerste twee voorwaarden zodat jij precies weet of en hoe je hiervoor in aanmerking komt.

 

(1) Je voldoet aan het urencriterium van 1225 uur

 

Per jaar moet je minstens 1.225 uur aan je bedrijf werken. Dat komt neer op gemiddeld 24 uur per week. Als je fulltime aan je bedrijf werkt, haal je dat doorgaans eenvoudig. Je moet wel aan de belastingdienst kunnen laten zien dat je deze uren gemaakt hebt.

Welke uren tellen mee?

Alle uren die je aan je bedrijf besteedt mag je meetellen. Het gaat dus niet alleen om de uren die je factureert maar ook om de tijd dat je bijvoorbeeld bezig bent met je administratie, het bouwen van een website of het uitwerken van nieuwe plannen.

Hoe houd ik mijn uren bij?

Het is van belang de gewerkte uren goed vast te leggen. Je kunt dat heel makkelijk doen in Excel maar tegenwoorden zijn er ook apps met timetrackers. Je kunt uiteraard zelf bepalen hoe je de indeling maakt. Het is in elk geval handig om de datum, het aantal uur en het soort werkzaamheden hierin bij te houden.

Daarnaast moet je er ook voor zorgen dat je een agenda bijhoudt die overeenkomt met je geregistreerde gewerkte uren. Wanneer je in een bepaalde periode 12 uur per dag claimt te hebben gewerkt, moet dat ook kloppen met je agenda. Het zou vreemd zijn als je in die periode volgens je agenda op surfvakantie bent gegaan in Bali.

zelfstandigenaftrek
Let erop dat je geregistreerde werkzaamheden overeenkomen met je agenda

 

Moet ik ook voldoen aan het urencriterium als ik later in het jaar start met mijn bedrijf?

Ook als je later in het (kalender)jaar begint met ondernemen, moet je nog steeds aan het eind van het jaar uitkomen op minimaal 1225 uur. Dit wordt dus niet naar rato aangepast. Wanneer je bijvoorbeeld midden in het jaar start, zul je een bovengemiddeld aantal uren moeten maken om nog aan het criterium te kunnen voldoen.

 

(2) De belastingdienst ziet jou als ondernemer

 

Alleen voldoen aan het urencriterium is niet voldoende voor de zelfstandigenaftrek. Je moet ook ondernemer zijn voor de belastingdienst. Dit doe je door ondernemerschap tonen. Daarbij kun je denken aan de volgende criteria.

 

Streef je ernaar winst te maken?

Je bedrijf moet als doel hebben winst te maken. Van deze winst moet je jezelf op den duur in je levensonderhoud kunnen voorzien. Als je lange tijd weinig winst maakt of structureel verlies lijdt, ben je volgens de fiscus geen onderneming.

Heb je meerdere opdrachtgevers?

Het is belangrijk om te laten zien dat je meerdere opdrachtgevers hebt. Dit toont aan dat je onafhankelijk en zelfstandig bent en hiermee verminder je de risico’s wanneer er een klant wegvalt.

Heb je geïnvesteerd in bedrijfsmiddelen?

Het is de bedoeling dat je als ondernemer investeert. Dat kan bijvoorbeeld de aanschaf zijn van bedrijfsmiddelen zoals een laptop of machines die je nodig hebt voor een fabricageproces. Het kenmerk van een investering is dat deze meer kost dan €450,- en minimaal drie jaar aanwezig is in je bedrijf.

Loop je ondernemersrisico?

Als ondernemer loop je het risico dat opdrachtgevers niet betalen voor geleverde diensten of dat de afzet van producten sterk afhankelijk is van vraag en aanbod. Wanneer je dit risico loopt, word je als ondernemer beschouwd. De ondernemersaftrek is onder andere bedoeld om dat risico te compenseren.

Maak je reclame voor je bedrijf?

Om te laten zien dat je professioneel bezig bent met je bedrijf, is het van belang dat je actief blijk geeft van je activiteiten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een eigen logo, een website of facebookpagina.

 

Ben jij zelfstandig ondernemer?

 

Om in aanmerking te komen voor de zelfstandigenaftrek, is het van belang dat je elk jaar opnieuw aan bovengenoemde voorwaarden voldoet. Het komt erop neer dat je moet laten zien dat je een actieve en zelfstandige ondernemer bent die voldoende tijd in het bedrijf stopt en ernaar streeft winst te behalen. De Belastingdienst controleert actief of je aan de eisen voldoet en je bent er te allen tijde zelf verantwoordelijk voor. Daarom is het des te belangrijker dat je jezelf goed informeert. Kun jij de vakjes van alle drie de eisen afvinken? Gefeliciteerd! Je mag jezelf zelfstandig ondernemer noemen en kunt gebruik maken van dit mooie belastingvoordeel.