fbpx

Wanneer je in loondienst werkt, wordt op basis van een inschatting de belasting elke maand van je salaris gehaald. Als zzp’er werkt dit anders. Hier betaal je de belasting aan het eind van de rit. De hoogte van deze belasting is afhankelijk van een aantal factoren zoals je winst, vermogen en een aantal aftrekposten. In dit artikel zetten we alles over inkomstenbelasting voor zzp’ers op een rijtje en delen we een handige tool waarmee je een fijne inschatting kunt maken.

 

Hoe werkt de inkomstenbelasting voor zzp’ers precies?

Iedereen die in Nederland woont of werkt moet belasting over zijn inkomsten betalen aan de Belastingdienst. Voor zpp’ers wordt de hoogte van deze belasting berekend aan de hand van de aangifte Inkomstenbelasting. Deze aangifte moet je elk jaar indienen voor 1 mei. Dit betekent in de praktijk (vaak) dat je een som geld moet reserveren voor deze belastingaanslag. Daarnaast is een mogelijkheid om al eerder een voorschot te betalen of om uitstel aan te vragen. Alles wat je in een jaar hebt verdiend zou je daarom kunnen beschouwen als nettoloon. Bovendien komt er ook altijd nog een aanslag voor de bijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW) bovenop.

Veel externe factoren

Omdat er zoveel externe factoren (aftrekposten zoals eigen woning) invloed op hebben kan het voor zelfstandigen soms heel anders uitvallen dan ze verwachten. Je zou als vuistregel kunnen nemen dat meer winst meer belasting betekent.

Even over de btw

Een andere belastingverplichting is het doen van een btw-aangifte en het betalen van geïnde btw. Een ander woord voor btw is omzetbelasting. Hoe dit precies allemaal zit lees je in ons artikel over btw. Btw staat helemaal los van de inkomstenbelasting.

Alle feiten op een rijtje:

  • Als zzp’er betaal je belasting na het indienen aangifte inkomstenbelasting.
  • Als je al een voorlopige aanslag hebt wordt dat verrekend met elkaar.
  • Je dient de aangifte Inkomstenbelasting in principe in voor 1 mei.
  • Er zijn voor zzp’ers aftrekposten en vrijstellingen die de winst drukken.
  • Je krijgt twee aanslagen. Eentje voor de inkomstenbelasting en eentje voor de aanslag voor de bijdrage ZVW.
  • Btw heeft niks te maken met inkomstenbelasting.

 

 inkomstenbelasting zzp'ers
Iedereen in Nederland betaalt belasting over zijn/haar inkomen

 

Hoeveel inkomstenbelasting betaal ik als zzp’er in 2020?

Hoewel de hoogte van inkomstenbelasting voor zpp’ers bepaald wordt door meerdere factoren en er speciale aftrekposten zijn, vind je hier het overzicht voor 2020 voor belastingbox 1; inkomen uit werk en woning.

We gaan er in onderstaand overzicht vanuit dat je de AOW-leeftijd nog niet hebt bereikt. Als je deze leeftijd wel al hebt bereikt, of deze leeftijd in 2020 bereikt dan gelden er andere tarieven.

 

Tarieven box 1 (werk en woning) in 2019

Schijf Belastbaar inkomen Percentage
1 T/m € 20.384 36,65%
2 Vanaf € 20.385 t/m € 34.300 38,10%
3 Vanaf € 34.301 t/m € 68.507 38,10%
4 Vanaf € 68.508 51,75%

 

Tarieven box 1 (werk en woning) in 2020

In 2020 blijven er nog maar twee schijven over.

Inkomsten in box 1 – tot AOW-leeftijd
IB Schijf 1: t/m € 68.507 37,35 %
IB Schijf 2: vanaf € 68.508 49,50 %

 

De belastingtarieven lijken misschien op het eerste gezicht erg hoog te liggen maar hier zijn een aantal aftrekposten, kortingen en vrijstellingen nog niet in mee genomen. In de praktijk zal het voor zpp’ers die recht hebben op in elk geval de zelfstandigenaftrek en MKB-winstvrijstelling ongeveer neerkomen op de onderstaande tarieven:

 

Tarieven na aftrekposten:

Winst Inkomstenbelasting
€ 10.000,-  € 150,-
€ 20.000,-  € 650,-
 € 30.000,-  € 1.800,-
 € 40.000,-  € 5.700,-
 € 50.000,-  € 10.000,-
 € 75.000,-  € 21.000,-

 

Belangrijk!

Bij de bepaling van het bedrag dat je moet betalen aan inkomstenbelasting wordt gekeken naar het resultaat uit je boekhouding. Dus niet naar wat je zelf daadwerkelijk hebt onttrokken uit je bedrijf.

 

Aftrekposten, vrijstellingen en kortingen

Het uiteindelijke belastbare inkomen is voor zzp’ers het bedrag dat overblijft nadat alle aftrekposten, vrijstellingen en kortingen van de winst af zijn getrokken.

Aftrekposten

Wanneer je door de Belastingdienst gezien wordt als ondernemer heb je recht op een aantal aftrekposten. Let op: om als ‘ondernemer’ te worden gezien moet je wel voldoen aan een aantal criteria zoals de urennorm.

Dit zijn in een notendop de aftrekposten waarop de meeste zzp’ers in elk geval recht hebben:

Speciaal voor starters is er daarnaast nog de startersaftrek en verder zijn er nog variabele aftrekposten zoals bijvoorbeeld investeringsaftrekposten en oudedagreserve.

Loonheffingskorting

Daarnaast heb je ook als ondernemer recht op loonheffingskorting. Dit is geen aftrekpost maar een korting die rechtstreeks wordt afgetrokken van het bedrag dat je moet betalen.

Tot en met een belastbaar inkomen van € 20.000 (2020) is de algemene heffingskorting €2.711. Vanaf € 20.000 (2020) wordt de algemene heffingskorting lager naarmate het belastbare inkomen stijgt.

 

Op welk moment betaal ik de inkomstenbelasting?

De inkomstenbelasting wordt eerst ‘voorlopig’ en pas veel later ‘definitief’ vastgesteld door de belastingdienst op basis van je IB-aangifte. Dat kan betekenen dat je het pas ver in het volgende jaar betaalt. De belasting voor 2020 betaal je waarschijnlijk pas in juni 2021. Je kunt ervoor kiezen om het nog later dan 1 mei aangifte te doen (uitstel) of om juist een voorlopige aanslag aan te vragen. In het laatste geval betaal je alvast (een deel van) de belasting gebaseerd op een inschatting. Je komt daardoor minder snel voor onprettige verrassingen te staan.

inkomstenbelasting zzp
Wees op tijd met het indienen van je Belastingaangifte!

 

Hoe zit het met de Zorgverzekeringswet?

Tegelijkertijd met de aanslag voor de inkomstenbelasting zal je ook een aanslag krijgen voor een bijdrage aan de ZVW (Zorgverzekeringswet). Dit is een inkomensafhankelijke bijdrage die iedereen in Nederland moet afdragen. De hoogte van deze bijdrage is een percentage van je inkomen tot een bepaald maximum.

Jaarlijks verschilt het ZVW-percentage en het maximum belast inkomen. Grofweg is het percentage 5% en het maximum belast bedrag € 50.000,-. De belastingdienst heeft zelf een handig overzicht van het percentage per jaar.

 

Wat moet ik als zzp’er voor de inkomstenbelasting doen?

Je moet in ieder geval een goede urenadministratie bijhouden om aan te kunnen tonen dat je ondernemer bent. Daarnaast moet je zorgen dat je financiële administratie op orde is. Alle inkomende en uitgaande facturen moeten verwerkt zijn zodat het duidelijk is waarop je winst/verlies gestoeld is.

Bovendien moet je de belastingaangifte doen en de definitieve aanslag binnen zes weken betalen. Wanneer je dit niet doet, krijg je een aanmaning en daarna een boete.

 

Hoeveel geld moet ik reserveren voor de inkomstenbelasting?

Zoals we al lieten weten is dit echt per persoon verschillend. Het bedrag dat uiteindelijk uit de aangifte komt rollen is afhankelijk van je bedrijfsresultaat maar ook van aftrekposten en het bijvoorbeeld wel of niet hebben van een koophuis. Je kunt dit berekenen op verschillende websites maar voor een nauwkeurige inschatting raden we je aan gebruik te maken van onze tool Bereken je Belasting.

 

Hulp nodig bij je boekhouding?

Geen boekhoudernodig.nl is een initiatief van erkend Moneybird boekhoudkantoor Van Noord Belastingadvies. Wij denken dat (met een beetje hulp) iedereen met Moneybird voor een groot deel zijn eigen boekhouding kan doen. Uiteraard hebben veel mensen toch nog behoefte aan wat begeleiding. Wij ondersteunen je daarom ook bij het boekhouden.

Als zelfstandig ondernemer heb jij zelf de touwtjes in handen. Jij kiest of je je hele boekhouding en belastingaangifte zelf doet of hier toch hulp bij wilt hebben. Wij bieden voor ieder wat wils. Kijk hier welke pakketten we aanbieden of neem contact met ons voor meer info.