fbpx

Wie onderneemt krijgt te maken met een hoop lastige boekhoudkundige termen. Vooral voor de startende zzp’er of andere mkb’ers kan het soms lastig zijn te begrijpen wat het allemaal betekent en wat de verschillen tussen sommige woorden nu precies zijn. Je hoort ondernemers vaak praten over omzet, winst en cashflow of kasstroom. Alle drie de termen hebben te maken met het geld dat je met je bedrijf verdient maar het zijn wel degelijk drie zeer verschillende zaken. In dit artikel zetten we de verschillen voor je op een rijtje.

 

Wat is omzet precies?

De omzet is het bedrag dat een bedrijf in een bepaalde periode op papier heeft verdiend met het verkopen van diensten en/of goederen. De omzet is opgebouwd uit twee componenten; de prijs (voor hoeveel geld je diensten of producten verkoopt) en de afzet (hoe vaak je die diensten of producten hebt verkocht). De omzet wordt altijd exclusief btw berekend (ook al bereken je wel btw op je facturen).

Bij het bepalen van de omzet wordt niet gekeken of de opbrengst van de verkopen al in geld aanwezig is. Als jij dus eind december van een bepaald jaar een aantal facturen eruit hebt gestuurd dan worden die gewoon meegerekend met de omzet van dat jaar, ook al heb je het geld niet fysiek ontvangen. Onder bepaalde omstandigheden kan deze omzet ook aan het volgende boekjaar worden toegewezen. Bijvoorbeeld als het een hele grote vooruitbetaling betreft.

Hoe bereken ik de omzet?

Omzet= Prijs X Afzet

Voorbeeld: Een websitebouwer (laten we hem Bob noemen) biedt een websitepakket aan voor €1000 per website. Voor dit bedrag maakt hij van A tot Z een website. Bob verkoopt in een bepaald jaar tachtig van deze pakketten aan verschillende klanten. Dan is zijn omzet in die periode €80000.

Omzet en winst zijn twee totaal verschillende zaken. Daarover hieronder meer.

 

Verschil omzet, winst, cashlow

 

Wat is precies de winst?

De winst is het bedrag dat je onder aan de streep overhoudt als alle kosten ervan afgetrokken zijn. Dit zijn de verkoopkosten maar ook operationele kosten, afschrijvingen op investeringen etc. De winst is ook het bedrag waarover je belasting moet betalen. Als je een hoge omzet hebt, maar je hebt bijvoorbeeld heel veel geld uitgegeven aan advertenties en geïnvesteerd in dure apparatuur, dan kunnen omzet en winst ver uit elkaar liggen. Een ander woord voor winst/verlies is bedrijfsresultaat. Deze begrippen duiden dus hetzelfde onderdeel aan, al klinkt het woord resultaat wat neutraler dan winst of verlies.

Hoe bereken ik de winst?

Winst/resultaat= omzet – alle gemaakte bedrijfskosten (denk aan: inkoopkosten, kantoorhuur, reclame etc.)

Voorbeeld winst

Websitebouwer Bob had in een bepaald jaar een omzet van 80.000 euro. Hij heeft dat jaar ook nog 30.000 euro uitgegeven aan diverse zaken. Zo moest hij voor al z’n klanten een WordPress-thema kopen en daarnaast heeft hij flink geadverteerd, een kantoor gehuurd en hij heeft een cursus websitebouwen gevolgd. Dan gaat die 30.000 euro nog van de omzet af. Uiteindelijk is de winst dan €50.000. Dat is een heel ander bedrag dan de €80.000 omzet waar we mee begonnen.

Winst of verlies is iets anders dan cashflow

Bij winst/verlies wordt nog niet gekeken naar het daadwerkelijke geld dat binnenkomt of eruit gaat. Zo kan je er qua winst op papier goed voorstaan terwijl een deel van jouw klanten nog niet betaald heeft. Als we gaan kijken naar het daadwerkelijke geld dat erin komt en eruit gaat, hebben we het over cashflow of kasstroom.

Let op: De Inkomstenbelasting die je moet betalen, wordt berekend aan de hand van de winst die je maakt. Daarom maken we een onderscheid tussen bedrijfsresultaat/ nettowinst voor Belastingen en bedrijfsresultaat/nettowinst na Belastingen.

 

Wat is cashflow?

Cashflow of kasstroom is het daadwerkelijke geld dat binnenkomt en uitgegeven wordt in een bepaalde periode. Er wordt dan niet gekeken naar inkomende of uitgaande facturen maar echt naar het geld op je bankrekening. Het verschil tussen het inkomende en uitgaande geld is de cashflow. Dit kan een plus- of minbedrag zijn.

Voorbeeld cashflow:

Websitebouwer Bob ontvangt in het laatste kwartaal van een bepaald jaar 20.000 euro op z’n rekening door alle pakketten die hij heeft verkocht. Ook betaalt hij in datzelfde kwartaal z’n cursus websitebouwen à €3000 en koopt hij in een winkel een nieuwe printer à €300. Dan is de cashflow in dat kwartaal 20.000-3000-300=16.700. Maar: op papier maakt hij misschien wel meer winst omdat er nog eens 20.000 euro aan openstaande facturen zijn. Alleen wordt dit geld pas in het nieuwe jaar betaald. Het telt dan wel mee voor de winst maar niet voor de cashflow.

Positieve cashflow en toch verlies maken (of andersom)

Cashflow staat los van je winst en verlies. Je kunt bijvoorbeeld meer geld ontvangen dan uitgeven in een bepaalde periode. Je hebt dan een positieve cashflow, terwijl je volgens de winst- en verliesrekening verlies kan maken. Andersom kan ook, bijvoorbeeld wanneer je al veel gefactureerd hebt maar als je klanten niet over de brug komen. Hoewel het niet alles zegt, is het altijd belangrijk om de cashflow in de gaten te houden. Je hebt als ondernemer immers ook geld nodig om van te leven en om te investeren in je bedrijf.

Banksaldo zegt niet alles

Voor jou als ondernemer is je banksaldo in grote mate leidend maar het is goed om te realiseren dat je banksaldo niet alles zegt over de gezondheid van je bedrijf. De ‘papieren’ winst laat vaak een ander beeld zien dan je banksaldo.

Cashflow gaat dus over de samenhang tussen wanneer je omzet wordt gestort op je rekening en wanneer jij zelf je rekeningen moet betalen.

 

Omzet, winst en cashflow in Moneybird.

In boekhoudprogramma Moneybird vind je een fantastisch overzicht van deze drie zaken als je navigeert naar rapporten. Je ziet hier precies hoeveel winst je hebt gemaakt, wat het totaalbedrag aan kosten is en wat de cashflow of kasstroom is.

 

Omzet, winst, cashflow

Een belangrijk onderdeel dat invloed heeft op je cashflow is wanneer je je belastingen moet betalen. Voor de btw zijn dat vastgestelde maanden. Maar voor de inkomstenbelasting (bij eenmanszaak of VOF) of VPB (bij een BV) kan je dat zelf goed timen. Neem deze verplichtingen dan ook correct mee in je overzichten.

 

Vragen? Wij helpen je!

We hopen dat dit verhaal wat meer helderheid heeft gebracht over deze begrippen. Mocht je meer willen weten over boekhouden of boekhoudkundige termen? Kijk dan eens naar ons artikel over de basis van het boekhouden (volgt binnenkort). Mocht je andere boekhoudkundige vragen hebben, of hulp en ondersteuning nodig hebben, laat het ons weten! Als ervaren en erkend Moneybird boekhoudkantoor kunnen wij je zeker verder helpen.