fbpx

Laatste update: 26-03-2020

Gisteren liet het kabinet weten dat er voor ondernemers die in de financiële problemen komen door het Coronavirus ofwel Covid-19, een noodplan is voor de eerste drie maanden. Voor dit plan zijn vele miljarden euro’s uitgetrokken. Er zijn zes belangrijke maatregelen die genomen zullen worden, zowel steunmaatregelen als liquiditeitsmaatregelen.

Steunmaatregelen en liquiditeitsmaatregelen

  1. Steunmaatregelen. De overheid neemt kosten over (zoals loonkosten), helpt om medewerkers in dienst te houden en om continuïteit te waarborgen.
  2. Liquiditeitsmaatregelen. De overheid biedt garanties voor overbruggingskredieten zoals uitstel van belastingbetaling zodat gezonde ondernemingen deze periode kunnen doorkomen.

Dit zijn de zes getroffen maatregelen in detail:

Noodloket

Deze regeling is voor de hard getroffen sectoren zoals de MKB’s die door het Coronavirus nu moeten sluiten (denk aan eet- en drinkgelegenheden, bedrijven in de culturele sector etc.). Op korte termijn biedt dat loket ondernemers een directe, vaste tegemoetkoming van 4000€. Wat de voorwaarden zijn om hiervoor in aanmerking te komen, wordt nog bekend gemaakt.

Verruiming KMKB

Er is een verruiming borgstellingsregeling (KMKB) midden- en klein bedrijf. Sinds gisteren staat die open en ondernemers die hier gebruik van willen maken, kunnen terecht bij hun eigen bank.

Verruiming Go-regeling

De regeling garantie ondernemingsfinanciering (Go-regeling) wordt ook verruimd zodat meer organisaties en in ruimere mate bankleningen en bankgaranties krijgen. Ook hiervoor kunnen ondernemers terecht bij de bank. Speciaal voor kleine bedrijven was er de kredietverlener qredits. Deze bedrijven krijgen uitstel van aflossingsverplichtingen en rentekorting op hun lening.

Noodfonds overbrugging werkgelegenheid

De regeling werktijdverkorting was een reddingsboei voor bedrijven die tijdelijk minder werk hadden. De huidige regeling moet worden aangepast en wordt sneller, wendbaarder en beter toegerust op de grote aantallen. Er is daarom nieuwe regeling: het noodfonds overbrugging werkgelegenheid. Deze regeling voorziet in een tegemoetkoming van de loonkosten wanneer er omzetderving is geleden vanaf 1 maart 2020. Maximum 90% van de loonsom wordt vergoed. Twee voorwaarden:

  1. Er mag geen personeel worden ontslagen
  2. Lonen worden doorbetaald

Let op: de oude regeling wordt per direct opgezegd. Er zijn geen nieuwe aanvragen mogelijk van de oude regeling. Oude aanvragen worden automatisch meegenomen naar nieuwe regeling.

Nieuwe maatregel ondersteuning zzp’ers

Er is een tijdelijke versoepelde bbz-regeling om zzp’ers te ondersteunen zodat ze hun bedrijf kunnen voortzetten. Deze regeling wordt uitgevoerd door de gemeente waar de zzp’er woont (dus niet per se waar je bedrijf staat ingeschreven). Dit houdt in dat zzp’ers voor een periode van drie maanden via een versnelde procedure een aanvulling krijgen voor hun levensonderhoud. Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum (minimumloon) en hoeft niet te worden terugbetaald.  Om hiervoor in aanmerking te komen zijn er soepelere voorwaarden.

  1. Partner en eigen vermogen worden niet meegerekend
  2. Er vindt geen levensvatbaarheidsonderzoek plaats
  3. De lening hoeft niet te worden terugbetaald
  4. Het wordt geregeld binnen vier weken in plaats van binnen dertien weken.
  5. Er is een voorschot is mogelijk

Over de steunmaatregelen voor zzp’ers schreven wij een apart blog. Hier staan de meest gestelde vragen op een rijtje en hier vind je meer info over het aanvragen van de ondersteunig. 

Belasting

Alle ondernemers krijgen de komende drie maanden uitstel om Belasting te betalen. Dit geldt voor alle soorten ondernemers: van grote bedrijven tot zzp’ers. De invorderingsrente wordt verlaagd van 4% tot vrijwel 0%. Dat geldt voor de inkomstenbelasting, de vennootschapsbelasting, de omzetbelasting en de loonbelasting. Verzuimboetes hoeven niet te worden betaald. Ook kan elke ondernemer verlaging voor de voorlopige inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting aanvragen.

Volgens de minister zijn maatregelen zijn tijdelijk en fors, maar waar nodig zullen ze worden uitgebreid.

– Wij updaten dit Blog zodra er meer nieuws voorhanden is –

Neem als je vragen hebt, contact op met je boekhouder!