fbpx

Laatste update 28-03-2020

Naar aanleiding van vragen die we binnenkrijgen van zpp’ers die in de problemen komen door het coronavirus, zetten we hier de meest gestelde vragen over de tijdelijke ondersteuning zelfstandig ondernemers (tozo) voor jullie op een rij. We baseren ons uitsluitend op betrouwbare bronnen zoals Rijksoverheid en de KVK.

1. Wat houdt de regeling nu precies in?

Er komt wegens het coronavirus een extra tijdelijke ondersteuning (eerder bbz-ondersteuning, nu tozo-regeling) voor zzp’ers met een levensvatbaar bedrijf. Deze ondersteuning is voor eenmanszaken die door de coronacrisis in financiële moeilijkheden terecht zijn gekomen of terecht gaan komen.

De regeling bestaat uit twee opties (die je ook allebei kunt toepassen).

Inkomensondersteuning

Je inkomen wordt aangevuld tot het minimumloon van €1500 per maand. Dit is nu vastgesteld voor de periode tussen 1 maart en 1 juni 2020. Je hoeft dit geld niet terug te betalen. Ook wordt er niet gekeken naar het inkomen van de partner of ander vermogen of bezit (zoals een koophuis).

en/of

Lening voor bedrijfskapitaal

Je kunt een lening afsluiten tot €10.157. Deze lening moet je wel terugbetalen maar tegen een lagere rente en je kunt hiervoor ‘uitstel van aflossing’ krijgen. In de praktijk komt het er dus op neer dat je meer tijd krijgt dan bij de ‘oude regeling’ om het terug te betalen.

2. Wanneer kom ik in aanmerking voor deze regeling?

Hoewel er wordt gesproken over een ‘levensvatbaar bedrijf’, wat betekent dat je naar verwachting na de crisis weer zou moeten kunnen rondkomen van je bedrijf, wordt dit voor de huidige regeling niet gecheckt. Ook wordt er niet gekeken naar het inkomen van je partner en/of bezit zoals een koophuis. Wel moet je bijvoorbeeld aan het urencriterium voldoen van 1225 uur per jaar. Het kan dus alleen als je een zelfstandig ondernemer bent die normaal gesproken ook daadwerkelijk z’n brood verdient als zzp’er.

Verder gelden de volgende eisen:

  • Je bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld
  • Je bedrijf staat ingeschreven bij de KVK
  • Je oefent je beroep uit in Nederland
  • Je bent voor 1 januari 2020 gestart met het bedrijf
  • Je voldoet aan het urencriterum van 1225 uur per jaar

3. Waar kan ik de tozo-regeling aanvragen?

Je vraagt de nieuwe bbz-regeling, de tozo-regeling (tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) aan bij de gemeente waar je woont, ook al is dat niet de gemeente waar je bedrijf staat ingeschreven. Hoe en waar je de bbz-regeling precies aanvraagt verschilt per gemeente. Zzp’ers die in de gemeente Amsterdam wonen kunnen bijvoorbeeld meer informatie vinden op deze pagina. 

4. Voor welke periode heb ik recht op de tozo-regeling?

De regeling geldt (zoals het er nu voor staat) als overbrugging voor de periode tussen 1 maart 2020 en 1 juni 2020 en je kunt de uitkering krijgen voor maximaal drie maanden.

5. Wanneer kan ik het geld verwachten?

Door de covid-19 is er een versnelde procedure, onder andere omdat er geen levensvatbaarheidstoets wordt gedaan. Het is de bedoeling dat de vergoeding binnen vier weken geregeld wordt. Wel kan er in noodgevallen alvast een voorschot worden uitgekeerd. Ook hier geldt dat je het beste even kunt kijken wat jouw gemeente hierover zegt.

6. Hoeveel geld kan ik krijgen?

Kijk allereerst via deze pagina van rijksoverheid of je überhaupt in aanmerking komt voor steun.

Zzp’ers die samenwonen met een partner, kunnen een aanvulling krijgen van maximaal 1500€ netto per maand. Voor alleenstaande zelfstandigen is het bedrag vastgesteld op 1050€. Wanneer stellen die samenwonen allebei zelfstandige zijn, dan bedraagt het totaalbedrag voor het huishouden maximaal 1500€. De bedragen zijn gelijk aan het sociaal minimum. Voor de maand maart geldt dat de uitkering met terugwerkende kracht wordt uitgekeerd.

Verdien je momenteel helemaal niets, dan krijg je het volledige bedrag uitgekeerd. Zijn er nog wel inkomsten, dan wordt de uitkering met dat bedrag verminderd. Wie meer verdient dan de bijstandsnorm krijgt geen financiële steun.

7. Als ik toch te veel blijk te verdienen, moet ik het dan weer terugbetalen?

De bedragen die worden uitgekeerd zijn een gift. Je hoeft het dus niet terug te betalen, tenzij achteraf blijkt dat het inkomen vooraf te laag is ingeschat. Deze bijstelling moet je wel zelf eerlijk doorgeven aan je gemeente. Volgens staatssecretaris Tamara van Ark zal daarop achteraf worden gecontroleerd. Tegelijkertijd doet het kabinet een dringend beroep op zelfstandige ondernemers om alleen gebruik te maken van de regeling als dat écht nodig is.

8. Waar kan ik als Amsterdamse ondernemer de tozo-regeling aanvragen?

Ondernemers uit Amsterdam kunnen hier kijken of ze recht hebben op financiële steun. Je vult een vragenlijst in en als daaruit blijkt dat je ervoor in aanmerking komt, word je doorgestuurd naar de pagina om de tozo-uitkering aan te vragen. Je moet via een digitaal formulier zelf ‘naar waarheid’ een schatting maken van de inkomsten die je in de periode tussen 1 maart en 31 mei denkt te hebben. Vervolgens wordt per maand bepaald hoe groot de aanvulling moet zijn.

Let op: Als je een koopwoning hebt wordt er ook gevraagd naar je maandelijkse hypotheekrente-aftrek. Houd dit dus alvast bij de hand.

9. Ik kom niet direct in de problemen maar verwacht dit wel voor de komende maanden. Heb ik dan ook recht op steun?

Absoluut. De regeling werkt ook met terugwerkende kracht. Als je dus bijvoorbeeld pas in mei in de financiële problemen komt, kun je dan alsnog de aanvraag indienen. Daarnaast is het ook fijner voor gemeentes als de aanvragen wat meer gespreid binnenkomen. Je hoeft dus niet gehaast de aanvraag in te dienen als je het voorlopig nog prima kunt redden.

Let op: je kunt tot 1 juni gebruik maken van de regeling.

Heb je verder nog vragen of kom je er niet uit? Neem dan contact op met je gemeente, je eigen boekhouder of met ons of het speciale coronaloket van de KVK.