fbpx

Heb je door Corona in het afgelopen jaar veel minder inkomsten binnen gehad in vergelijking met andere jaren? Dan kan middeling van belasting misschien interessant voor jou zijn!

Wat is middeling van de belasting?

Het kan zijn dat jouw inkomen uit werk en woning in de afgelopen jaren sterk is gewisseld. Bijvoorbeeld door Corona, of omdat je gestopt bent met werken of juist een nieuwe baan hebt gekregen. In dit geval kan het wellicht voordelig zijn om middeling te vragen.

Bij middeling wordt jouw gemiddelde inkomen over drie opeenvolgende jaren berekend. Vervolgens wordt berekend hoeveel belasting je zou moeten betalen over dit gemiddelde inkomen. Indien dit bedrag lager is dan het bedrag aan belasting dat je hebt betaald, dan heb je na aftrek van een drempel recht op een teruggave. 

Zo gaat het in z’n werk

Ten eerste is het van belang om goed te bepalen welke drie opeenvolgende jaren je wilt gebruiken voor de middeling. Hoe hoog de teruggave is, staat niet van tevoren vast. Het hangt dus af van de fluctuatie van de inkomens. Het kan dus zijn dat er helemaal niks uit de middeling komt. De drempel voor de teruggave is €545. 

Het is van belang dat je drie belastingjaren kiest waarvan je de definitieve aanslagen al ontvangen hebt. Maar het verzoek moet wel uiterlijk binnen 3 jaar na de dagtekening van de definitieve aanslag plaatsvinden. Stel je wilt middeling toepassen over 2018, 2019 en 2020, en de aanslag 2020 staat op 1 juli 2021 definitief vast. Dan heb je dus vanaf 1 juli 2021 nog 36 maanden de tijd om het middelingsverzoek 2018- 2019- 2020 in te dienen. 

Je kan meerdere keren een middelingsverzoek doen, alleen mag een belastingjaar niet dubbel worden gebruikt. Het middelingsverzoek kan je op elk moment van het jaar doen.

Het is alleen mogelijk om middeling aan te vragen voor box 1 inkomen, belastbaar inkomen uit werk en woning. Onder box 1 inkomen valt onder andere winst uit onderneming, loon, uitkeringen en pensioenen. Heb je een negatief box 1 inkomen doordat je bijvoorbeeld een heel slecht jaar met jouw onderneming hebt gedraaid, dan wordt voor dat jaar het inkomen uit werk en woning gesteld op €0. 

Voorbeeld middeling belasting

Hieronder zie je een voorbeeld van hoe een middelingberekening eruit ziet. In het voorbeeld is voor middeling over de jaren 2018 tot en met 2020 gekozen. De ondernemer in het voorbeeld had in 2018 een winst van €70.000 en in 2019 een winst van €72.000. In 2020 is de ondernemer zwaar getroffen door Corona en heeft maar een winst van €30.000. 

Bij de berekening wordt eerst het gemiddelde inkomen van de afgelopen 3 jaren berekend. Dit komt uit op €57.333. Met een inkomen van €57.333 had de ondernemer over de afgelopen drie jaar €65.515 aan belasting moeten betalen. De ondernemer heeft in werkelijkheid over de afgelopen drie jaar in totaal €66.771 aan belasting betaald. Dit is dus 66.711 – 65.515= €1.196 te veel. Hier gaat nog de drempel van €545 van af. Dit maakt dat de ondernemer een teruggave van €651 krijgt.  

Rol van de boekhouder

Indien je gebruik wilt maken van een middeling, dien je een formulier naar de Belastingdienst te sturen. Hiermee kunnen wij als boekhoudkantoor uiteraard helpen. Ook beschikken wij over software waardoor wij makkelijk kunnen bereken welke jaren de gunstigste middelingsuitkomst geven. 

2023: middeling wordt waarschijnlijk afgeschaft

In het regeerakkoord van het nieuwe kabinet staan plannen over het afschaffen van de middelingsregeling per 1 januari 2023. De reden hiervoor is dat de regering vindt dat de middelingsregeling te weinig wordt gebruikt. Of er een overgangsregeling komt is nog niet duidelijk. Op dit moment is bekend dat de laatste 3-jaarsperiode 2022-2023-2024 zal zijn waarop middeling kan worden toegepast.  

Heb jij grote verschillen in inkomen gehad de afgelopen jaren? Zoek dan uit of middeling voor jou lucratief kan zijn.