Inrichten btw-codes en btw-categorieën in Moneybird

Stap 1. Klik rechts bovenin Moneybird op het tandwiel. Kies vervolgens ‘instellingen’.

Stap 2. Kies in het volgende menu, aan de rechterkant ‘categorieën’.

Stap 3. Klik op ‘balans’. Controleer altijd of alle btw-grootboekrekeningen actief zijn. De volgende btw-categorieën moeten op actief staan:
-Betaalde en/of ontvangen btw
-Te betalen btw
-Te vorderen btw
-Btw privé gebruik
-Btw vorige boekjaren
-Buitenlandse btw

Stap 4. Als alle categorieën actief zijn, ga je door naar stap 5. Zo niet: bekijk dan het filmpje ‘Inrichten basiscategorieën’. 

Stap 5. Klik rechts in het Moneybird menu op btw-tarieven en klik op ‘toevoegen’. Stap 6. Vink alle mogelijke btw-categorieën onder inkoop en verkoop aan en klik op ‘opslaan’. Veel succes!